Bevindingen afstandsonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs

De inspectie heeft tussen november 2020 en maart 2021 onderzoek gedaan naar afstandsonderwijs in het (v)so. In totaal hebben inspecteurs 41 lessen bekeken, op 20 scholen. Dit waren vooral theoretische lessen op afstand. In slechts een enkel geval ging het om praktijklessen. Daarnaast is op de scholen gesproken met leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders.