Beschrijving bestanden Onderwijsresultatenmodel Voortgezet Onderwijs 2021

Dit document bevat voor het bestand Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2021 een korte omschrijving van de inhoud, gevolgd door tabellen met de naam en de omschrijving van de variabelen. Tevens zijn ook tabellen opgenomen met de waarden en omschrijvingen die bij die waarden horen.