Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2019

In de berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de berekening achter de prestatieanalyse speciaal onderwijs 2019 uiteengezet. De prestatieanalyse speciaal onderwijs 2019 is gebaseerd op data die de inspectie heeft verzameld met behulp van de vragenlijst uit het najaar van 2019. De data worden gebruikt voor het bepalen van het risico per onderwijskundige eenheid (OKE). De berekening zoals in dit document weergegeven, is uitsluitend van toepassing op de prestatieanalyse 2019 (schooljaar 2018/2019). Om de gegevens over de jaren vergelijkbaar te houden is er in de vragenlijst niets gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 kijken we breder naar risico’s op scholen aan de hand van meerdere indicatoren. Volgend jaar zullen op een andere manier over de resultaten en berekeningen rapporteren.