COVID-19-monitor: particulier onderwijs

Inspecteurs hebben, tussen 15 juni en 7 juli 2020, schoolleiders van 49 scholen voor niet-bekostigd onderwijs telefonisch geïnterviewd over het onderwijs tijdens COVID-19. Het betrof 3 B2-scholen (zelfstandige exameninstellingen) en 46 B3-scholen (voor primair en voortgezet onderwijs, waarvan 19 enkel po, 7 enkel vo en 20 zowel po als vo). In dit document delen we de verzamelde informatie voor het particulier onderwijs.

Dit document voldoet niet geheel aan de voorwaarden voor digitale toegankelijkheid. Ervaart u problemen met digitale toegankelijkheid van documenten? Neem dan contact op via het contactformulier.