COVID-19-monitor: justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorginstellingen (tweede meting)

Tussen 22 juni en 3 juli 2020 hebben inspecteurs voor de tweede keer telefonische interviews afgenomen in het kader van de COVID-19 monitor bij schoolleiders van scholen verbonden aan 24 justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI’s). In dit document delen we de verzamelde informatie voor de justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorginstellingen.

Dit document voldoet niet geheel aan de voorwaarden voor digitale toegankelijkheid. Ervaart u problemen met digitale toegankelijkheid van documenten? Neem dan contact op via het contactformulier.