Onderzoeksplan - Versterking kwaliteitsborging; zelfbeoordeling en verbetering

In de samenvatting van dit onderzoeksplan leest u hoe de inspectie het themaonderzoek kwaliteitsborging middelbaar beroepsonderwijs gaat uitvoeren