Protocol Ringenoverleg

Dit protocol dient ter ondersteuning van het overleg tussen de inspectie en vertegenwoordigers van het onderwijsveld en andere betrokkenen (georganiseerd onderwijsveld), de zogeheten ringen.