Digitaal naslagwerk ‘Versterking examencommissies hoger onderwijs’

Examencommissies en managers hebben op de conferentie ‘Verdere versterking' over examencommissies in het hoger onderwijs hun praktijkvoorbeelden gedeeld. Deze zijn samen met veel achtergrondinformatie zoals interviews, artikelen, handreikingen en tools opgenomen in een e-magazine.

Dit digitale, interactieve magazine is zo tevens een uitgebreid naslagwerk dat ook informatief is voor degenen die niet bij de conferentie aanwezig konden zijn. De link naar deze pagina met het e-magazine is verspreid onder deelnemers van de conferentie, belangstellenden en onder degenen die eerder zijn betrokken bij het onderzoek naar examencommissies (veelal via de vragenlijsten van 2014).

Het magazine over examencommissies is op verzoek van een paar instellingen in het Engels vertaald. Ook de samenvatting van het onderzoeksrapport ‘Verdere versterking’ is nu in het Engels beschikbaar. De inspectie overweegt in de toekomst vaker documenten in het Engels beschikbaar te stellen. Daarom horen we graag of deze vertaling wel of niet nuttig is voor u en uw collega’s binnen de instelling waar u werkt. U kunt het laten weten op ho-algemeen@owinsp.nl.

Aanleiding voor de conferentie was het inspectierapport ‘Verdere versterking, onderzoek naar het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs'.