Schorsingen en verwijderingen 2006/2007-2010/2011

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de inspectie te melden als zij een leerling langer dan één dag schorsen of het voornemen hebben een leerling van school te verwijderen. Dit rapport betreft de meldingen van de schooljaren 2006/2007 tot en met 2010/2011.