De begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs (toegankelijke versie)

In dit rapport presenteert de Inspectie van het Onderwijs de resultaten van een eerste verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs.