Kwaliteit evc-procedures in het mbo

In het najaar van 2008 heeft de Inspectie van het Onderwijs een eerste onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van evc-procedures bij diplomerende crebo-gelicenseerde evc-aanbieders en één exameninstelling. De inspectie voerde dit onderzoek uit als beoordelende organisatie in de zin van het convenant 'Een kwaliteitscode voor EVC'. De inspectie deed dit naast haar wettelijke toezichthoudende taak. De inspectie beschouwt dit onderzoek als een nulmeting. Omdat het vrijwel voor alle bij dit onderzoek betrokken evc-aanbieders de eerste keer is geweest dat een beoordelende instantie een oordeel gaf over de kwaliteit van hun evc-procedures en dit voor veel evc-aanbieders evc nog volop in ontwikkeling is, vindt de inspectie het nog te vroeg om in dit stadium definitieve conclusies te trekken over de kwaliteit van evc-procedures in het mbo.

Hoewel de resultaten nog niet zo rooskleurig zijn, hoopt de inspectie dat zij met haar onderzoek een bijdrage heeft kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van evc. In een evaluatie die de inspectie onder de onderzochte evc-aanbieders uitvoerde, gaf ruim 90 procent van de respondenten aan dat het onderzoek van de inspectie die bijdrage heeft geleverd.

In het najaar wordt een nieuw onderzoek bij de 46 als onvoldoende beoordeelde evc-aanbieders uitgevoerd.