Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2023

Vandaag is De Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. Elk jaar maken we de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, en we signaleren verbanden en oorzaken.

Onderwijsontwikkelingen

Er wordt veel gevraagd van het onderwijs onder vaak lastige omstandigheden. Acute problemen zoals een tekort aan leraren, zorgen om het welzijn van leerlingen en studenten en het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers maken het lastig om te focussen op de lange termijn. Toch is het cruciaal om tijd vrij te maken om gezamenlijk doelen te stellen, lessen goed voor te bereiden en doorlopend gericht te professionaliseren. Besturen, scholen en beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid om te werken aan de verdere verbetering van basisvaardigheden en kansengelijkheid. Daar is samenwerking voor nodig, van ministers tot en met de klas.

Rapport De Staat van het Onderwijs 2023

De staat van het voortgezet onderwijs

Er zijn nog steeds grote verschillen tussen leerlingen in de kansen die zij krijgen om het voor hen optimale onderwijsresultaat te halen. Er zijn positieve trends, zoals het vaker gediplomeerd stapelen, maar er zijn ook nog zorgpunten. Onder meer het verschil in slagingspercentages tussen groepen leerlingen met verschillende achtergronden baart zorgen.

In het voortgezet onderwijs neemt de opstroom ten opzichte van het basisschooladvies toe. Tegelijkertijd blijven leerlingen vaker zitten in vergelijking met voorgaande jaren, stromen nog steeds veel leerlingen af en geven leerlingen aan dat zij meer schoolstress ervaren. Scholen dienen zorgvuldige afwegingen en de juiste keuzes te maken in schoolloopbanen. Leerlingen moeten voldoende uitgedaagd worden en hun potentie goed benutten, maar het overbevragen van leerlingen moet worden voorkomen.

Het lerarentekort is groot en blijft toenemen. Voor de vakken Nederlands en wiskunde worden veel leraren gezocht. Tegelijkertijd kan het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van leerlingen beter. Beginnende leraren zeggen daarvoor nu niet altijd goed toegerust te zijn. Professionalisering heeft daarom prioriteit, ook bij tekorten.

Deelrapport – De staat van het voortgezet onderwijs 2023

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees het digitale magazine

In het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk. Lees bijvoorbeeld hoe het Bernardinuscollege in Heerlen werkt met een schoolbrede aanpak voor actief taalgebruik, gecombineerd met burgerschapsvorming.

Bekijk het Online Magazine

Wordt vervolgd

De komende periode zullen wij op verschillende momenten en plaatsen aandacht geven aan de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2023 en mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten die we signaleerden. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Houd dan de website, de nieuwsbrieven en het LinkedIn-account van de inspectie in de gaten. 

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.