Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - december 2019

In deze nieuwsbrief leest u over de uitreiking van het predicaat Excellente School en wijzen we u op de mogelijkheid om een reactie te geven in het inspectierapport. Ook attenderen we u graag op het congres De Staat van het Onderwijs 2020.

Gebruik de mogelijkheid om een reactie in het rapport te geven

Met de invoering van de nieuwe onderzoekskaders hebben scholen en besturen de mogelijkheid om een bestuursreactie te geven in het inspectierapport. In een apart hoofdstuk kunnen zij reageren op de uitkomsten van het onderzoek en aangeven welke conclusies zij trekken voor de verdere schoolontwikkeling. We roepen u uitdrukkelijk op om hier gebruik van te maken. Tot nu toe deden de meeste besturen/scholen dit, op een enkele uitzondering na. Het is een gemiste kans om niet van de mogelijkheid gebruik te maken. Rapporten staan voor een periode van minimaal 4 jaar op onze website. Een eigen reactie en een blik op de toekomst van de school is een belangrijke aanvulling.

Begin 2020 resultaten evaluatie onderzoekskaders bekend

We ronden op dit moment de evaluatie van de onderzoekskaders af die op 1 augustus 2017 van kracht zijn geworden. De inspectie evalueert deze kaders om te bekijken welke aanpassingen gewenst zijn per augustus 2021. Hoe evalueren we? We voeren gesprekken met veel betrokkenen binnen en buiten het onderwijsveld en publiceren de uitkomsten hiervan begin 2020 op onze website. Daarnaast onderzoekt de Radboud Universiteit de effecten van ons toezicht door instellingen en besturen te bevragen. Deze resultaten gaan medio 2020 naar de Tweede Kamer. Bekijk voor meer informatie de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.

Save the date: De Staat van het Onderwijs 2020

Het congres De Staat van het Onderwijs vindt komend jaar plaats op woensdag 22 april in het congrescentrum van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De inspectie presenteert tijdens het congres een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Daarnaast kunt u interessante sessies volgen. Wilt u het congres bijwonen? Zet de datum alvast in uw agenda! Bekijk het nieuwsbericht op onze website voor meer informatie. 

Feestelijke uitreiking predicaat Excellente School

Op 20 januari 2020 wordt op feestelijke wijze bekend gemaakt welke scholen het predicaat Excellente School ontvangen, dat geldig is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Net zoals voorgaande jaren worden de predicaten op de scholen zelf uitgereikt. De scholen die het predicaat krijgen overhandigd hadden voor deelname al de waardering Goed van de inspectie ontvangen. In het najaar van 2019 bezocht een onafhankelijk jury de scholen en is vastgesteld dat de scholen zich onderscheiden van andere goede scholen op een zelfgekozen excellentieprofiel.

Wil uw school ook het predicaat Excellente School ontvangen?

Van 1 april tot en met 20 mei 2020 zijn scholen met de waardering Goed van harte uitgenodigd zich aan te melden voor het traject Excellente Scholen 2021-2023. Kijk voor meer informatie op www.excellentescholen.nl.

Actuele informatie archiefbeheer bij scholen

In hoeverre valt mijn school onder de Archiefwet? Hoelang moet de school diploma’s bewaren? De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed geeft in het informatieblad Archiefbeheer bij scholen - geactualiseerde - uitleg over dit soort vragen. De verhouding tot onderwijsregelgeving en de AVG is verduidelijkt en het overzicht van selectielijsten is aangevuld. Belangrijk: diploma’s mogen alleen worden vernietigd na afloop van de termijn die in een vastgestelde selectielijst staat. Dat is óók conform de AVG en bepalingen in onderwijsregelgeving.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.