4 kindjes eten naast elkaar aan tafel
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: vve, kinderopvang en Lokale Educatieve Agenda - 30 januari 2024

In deze extra nieuwsbrief vindt u informatie over de recent gepubliceerde rapporten over gemeentelijk toezicht. In december 2023 publiceerden we het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2022. U leest het nieuwsbericht hieronder en u kunt het rapport downloaden. Ook publiceerden we het themarapport Signalen over de kinderopvang. Het nieuwsbericht, de factsheet en het rapport vindt u in deze nieuwsbrief. Tot slot leest u een update over de jaarrapportage Lokale Educatie Agenda en voor- en vroegschoolse educatie.

Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang

Gemeentelijk toezicht op de kinderopvang: voorzichtig vooruit en blijvende zorgen

Eind december publiceerden we het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2022. In 2022 blijkt aan de ene kant dat gemeenten en GGD'en voorzichtige stappen vooruit zetten. Zoals op het gebied van de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Maar aan de andere kant zijn er zorgen. Zoals de gevolgen van het aanhoudende personeelstekort. In het rapport rapporteren we over het toezicht: deze taak is over het algemeen op orde. GGD'en bezochten bijna alle locaties voor kinderopvang en zijn gestart met flexibel toezicht. Ook rapporteren we over de handhaving. Die is meestal effectief, maar gemeenten escaleren niet altijd wanneer dit wel nodig lijkt. Daarnaast kiezen gemeenten er vaak voor om beredeneerd niet te handhaven op tekortkomingen met verzachtende omstandigheden vanwege personeelstekort.

Landelijk Rapport Kinderopvang 2022: voorzichtig vooruit en blijvende zorgen

Jongetje zit op de vloer
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Themarapport signalen kinderopvang

Afhandeling signalen kinderopvang grotendeels op orde

Het gemeentelijk toezicht van de Inspectie van het Onderwijs voert ook stelselonderzoeken uit. Deze onderzoeken zijn gericht op belangrijke thema's in de kinderopvang. Zo onderzochten wij de werkwijze van GGD’en en gemeenten als zij signalen binnenkrijgen over kinderopvanglocaties. Uit het op 19 december 2023 gepubliceerde rapport blijkt dat gemeenten en GGD’en de binnenkomende signalen over het algemeen snel en zorgvuldig afhandelen. Wel concluderen we dat er ruimte is voor verbetering. We geven in dit rapport 3 aanbevelingen, waaronder het investeren in duidelijke informatieverstrekking over het signalenproces richting potentiële melders.

Lees het nieuwsbericht


Bekijk ook de factsheet

Signalen over de kinderopvang

Medewerker kinderopvang leest 3 kindjes voor
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Jaarrapportage Lokale Educatieve Agenda en voor- en vroegschoolse educatie

De jaarlijkse rapportage over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie (vve) komt in het voorjaar uit. Hierover informeren wij u in de volgende nieuwsbrief.


Achtergrond jaarrapportage

Nederlandse gemeenten hebben een belangrijke rol in het bestrijden van onderwijsachterstanden. Een van de instrumenten die zij daarvoor inzetten is het onderwijsachterstandenbeleid: het beleid om risico’s op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan. Zij voeren hierover minimaal jaarlijks overleg met de educatieve partners in de gemeente. Wij onderzoeken, eveneens op jaarlijkse basis, hoe invulling gegeven wordt aan dit overleg en de onderwerpen die daarin aan bod moeten komen. Hierover rapporten wij in de jaarrapportage Lokale Educatieve agenda en voor- en vroegschoolse educatie.

Voor- en vroegschoolse educatie

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs