4 kindjes eten naast elkaar aan tafel
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Gemeentelijk Toezicht: voor- en vroegschoolse educatie, toezicht en handhaving kinderopvang en Lokale Educatieve Agenda - november 2023

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor gemeentelijke beleidsambtenaren met onderwijsachterstanden­beleid en toezicht en handhaving kinderopvang in hun portefeuille en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief wijzen we u onder andere op de PowerPoint-presentatie van het webinar over gemeentelijk toezicht van afgelopen juni. Ook leest u over de factsheet van het themaonderzoek kwaliteit voorschoolse educatie. Verder wijzen we erop dat de jaarlijkse vragenlijst lea/vve vanaf 1 januari 2024 een verplichte jaarverantwoording is.

Powerpoint-presentatie webinar gemeentelijk toezicht

Op 26 en 29 juni organiseerden we een webinar. Het webinar ging onder andere over de eerste lerende dialoog die we organiseerden. Het thema daarvan was Toezicht en handhaving kinderopvang. Tijdens het webinar vertelden we ook over de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek naar de werkwijze verzachtende omstandigheden. Op onze website kunt u de PowerPoint-presentatie van het webinar vinden.

Webinar gemeentelijk toezicht

Jaarverantwoording Lokale Educatieve Agenda en vve

Jaarlijks vullen gemeenten een vragenlijst in over hun taken voor de Lokale Educatieve Agenda en de voor- en vroegschoolse educatie. Door de regeling gegevensverstrekking verandert hier iets in. Vanaf volgend jaar moet het college van burgemeester en wethouders de ingevulde vragenlijst vaststellen. Daarna stuurt de gemeente de vastgestelde vragenlijst voor 1 april naar de inspectie. U ontving hierover op 12 juni 2023 een e-mail van ons.

Jaarverantwoording Lokale Educatieve Agenda en vve

Factsheet kwaliteit Voorschoolse educatie

In juni 2023 publiceerde de inspectie de factsheet Voorschoolse educatie 2022. In deze factsheet leest u hoe het ervoor staat met de voorschoolse educatie in Nederland. U treft de belangrijkste bevindingen aan. Deze zijn wellicht ook van belang voor uw gemeente en u kunt ze meenemen in het gesprek dat u met aanbieders van voorschoolse educatie voert.

Kwaliteit voorschoolse educatie

Lerende dialoog Lokale Educatieve Agenda

Dit najaar starten we een lerende dialoog met 20 gemeenten over het thema de Lokale Educatieve Agenda. Met hen gaan we in gesprek over hoe zij invulling geven aan dit jaarlijkse overleg. Het doel van deze nieuwe lerende dialoog is, in het kader van stimulerend toezicht, om succesfactoren en eventuele knelpunten binnen de gemeente te achterhalen. En om ervaringen van verschillende gemeenten bij elkaar te brengen. Vervolgens kunnen we deze opbrengsten via een rapportage of webinar delen met alle gemeenten. De gemeenten zijn eerder al door ons benaderd. 

Lerende dialogen