Kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland vraagt blijvend aandacht

Er is voorzichtige vooruitgang geboekt in de kwaliteit van kinderopvang in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Maar de inspectie ziet ook nog veel ruimte voor verbetering. Met name het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn een punt van zorg. Verantwoorde kinderopvang is een kwestie van lange adem. Daar zijn voldoende financiële middelen en ondersteuning voor nodig. Dat is de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs in de ‘Tussenmeting kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland’.

Veel verbeterpunten en veel betrokkenheid

Sinds 3 jaar houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in Caribisch Nederland. Het eerste onderzoek was een meting over 2021 en 2022 en op basis daarvan constateerde de  inspectie veel verbeterpunten. De inspectie zag wel een grote bereidheid bij alle betrokkenen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Lerende cultuur, zorgen om huisvesting en ontbreken VOG’s

Die grote bereidheid is er nog steeds. We zien dat de leiding van kinderopvanglocaties stuurt op kwaliteit en verbetering. Zij zorgen voor een leercultuur. Er is ook steeds meer aanbod van materialen die kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. De huisvesting van de kinderopvang behoeft daarentegen verbetering. Die voldoet vaak nog niet aan de eisen. Ook moeten zo snel mogelijk alle medewerkers van de kinderopvang in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). De veiligheid en gezondheid van kinderen staat immers voorop.

Samen blijven investeren

De inspectie roept het Rijk, de openbare lichamen van de 3 eilanden en de houders kinderopvang op om het doel goed voor ogen te houden: het bieden van een veilige en gezonde omgeving voor kinderen waarin hun ontwikkeling spelenderwijs wordt gestimuleerd. Daarvoor is het nodig prioriteiten te stellen en stap voor stap te blijven werken aan de kwaliteitsverbetering.

Leidster in de opvang leest groepje peuters voor
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs