De stand van zaken standaard Basisvaardigheden

Sinds september 2023 onderzoekt de inspectie in het funderend onderwijs de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0). Hiermee kijken we naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Op dit moment geven we scholen en instellingen een herstelopdracht als ze niet aan de wettelijke eisen voldoen. We spreken daarbij nog geen oordeel uit. Het werkt ook niet door in het eindoordeel over de school. Vanaf 1 januari 2024 onderzoeken we de standaard ook in het mbo.

2 meiden uit groep 8 lezen op een speelse manier op een schooltrap
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De afgelopen maanden moesten we veel herstelopdrachten geven op basis van de standaard. We willen eerst meer zicht krijgen op de oorzaken daarvan, voordat we overgaan op het uitspreken van oordelen over OP0. 

Daarnaast zien we dat er nog veel vragen leven in het onderwijsveld. Daarom zetten we het komend halfjaar in op het bieden van verduidelijking van de standaard. 

Komend voorjaar besluiten we over hoe en wanneer we OP0 gaan beoordelen. We houden u op de hoogte via de website en onze nieuwsbrieven.

Invulling van de standaard Basisvaardigheden

Bij de standaard Basisvaardigheden gaat het er in het funderend onderwijs om dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. En vervolgens kijken we of we dit terugzien in de klas. Dat betekent onder andere dat het onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken.

In het mbo kijken we bij een opleiding naar de uitvoering van het onderwijs op Nederlandse taal, rekenen en burgerschap. Het gaat erom dat er op opleidingsniveau bewuste keuzes gemaakt worden in het onderwijsprogramma op de basisvaardigheden. Maar ook dat de opleiding studenten in staat stelt om de benodigde kennis en vaardigheden op de basisvaardigheden eigen te maken.

Blijvende aandacht voor besturing en sturing, en voor het brede curriculum

Verder blijft er in het onderzoekskader volop aandacht voor de manier waarop bestuurd en gestuurd wordt op de basisvaardigheden. Dat blijft opgenomen in de kwaliteitsgebieden BKA (Besturing, kwaliteitszorg en ambitie) en SKA (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie). Dit is niet gewijzigd ten opzichte van onze huidige werkwijze.

De andere onderdelen van het curriculum en het onderwijs blijven vanzelfsprekend ook van groot belang. Deze onderdelen blijven deel uitmaken van de standaard Aanbod (OP1).