Voorschoolse educatie grotendeels op orde

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt de kwaliteit van voorschoolse educatie in Nederland. Wat blijkt: deze is in 2022 grotendeels op orde. De meeste voorscholen scoorden Voldoende tot Goed op de standaarden uit ons waarderingskader. 

Er zijn ook kansen voor verbetering, zoals de samenwerking en pedagogisch educatief handelen. Dit en andere hoofdlijnen treft u aan in de factsheet Kwaliteit voorschoolse educatie 2022. 

Dit gaat er goed

Wat valt er in positieve zin op? Voldoende tot Goed waren de onderwerpen aanbod, pedagogisch-educatief handelen, samenwerking, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording. Pedagogisch-educatief handelen en kwaliteitscultuur werden op ongeveer 25% van de locaties met Goed gewaardeerd. Dat betekent dat er sprake is van een positieve sfeer in de groepen en dat er duidelijke regels worden gehanteerd. Daarnaast hebben de voorscholen een professionele kwaliteitscultuur waarin er grote bereidheid is om de kwaliteit van voorschoolse educatie te verbeteren.

Dit vraagt aandacht 

De voornaamste aandachtspunten zijn er rondom het aanbod, het educatieve handelen en de samenwerking met ouders en basisscholen. Een groot deel van de voorscholen kan nog verbeteren als het gaat om de interactie met en tussen de kinderen. Ook kunnen voorscholen de ouders beter betrekken bij activiteiten. Deze aandachtspunten zijn dezelfde als tijdens ons onderzoek in 2019. Omdat het educatieve aspect van voorschoolse educatie heel belangrijk is, vragen wij in het bijzonder aandacht voor dit aspect. U kunt alle resultaten en aandachtspunten vinden in de factsheet. 

Achtergrond onderzoek

In het najaar van 2022 zijn er 195 voorscholen onderzocht. Dit onderzoek is gelijk aan het onderzoek uit 2019. Er zijn 8 standaarden uit het inspectiekader gewaardeerd en 5 daarvan zijn nader onderzocht. Hiervoor zijn verdiepende kwaliteitsaspecten gebruikt. De standaarden en de verdiepende kwaliteitsaspecten werden beoordeeld door inspecteurs. Daarnaast vulden de voorscholen een vragenlijst in met aanvullende vragen over de achtergrond en de kenmerken van de voorschool.  

In dit onderzoek is er gekeken naar de kwaliteit van voorschoolse educatie, de verschillen tussen voorscholen onderling, de verschillen tussen 2019 en 2022 en de samenhang tussen kwaliteit van de voorscholen en de kenmerken van de voorscholen en de omgeving. 

Waarom voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie is bestemd voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar met een risico op een onderwijsachterstand. Door voorschoolse educatie kunnen deze peuters een betere start maken op de basisschool. Het wordt aangeboden op de kinderdagopvang en is van groot belang voor kinderen om goed voorbereid aan de schoolloopbaan te kunnen beginnen. Daarnaast vormt voorschoolse educatie de eerste stap in het verbeteren van de basisvaardigheden. 

De inspectie houdt sinds 2010 signaalgestuurd toezicht op de kwaliteit van voorschoolse educatie. Daarnaast heeft het ministerie van OCW de inspectie in 2019 en 2022 gevraagd om een breed onderzoek te doen naar de kwaliteit van voorschoolse educatie in Nederland.
 

Jonge kinderen samen met een juf rond een tafel
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs