Technische Rapportage Kwaliteitsmeting Voorschoolse Educatie 2022

Dit is het technisch rapport van het themaonderzoek ‘Kwaliteitsmeting voorschoolse educatie 2022’. Dit onderzoek is een vervolg op het themaonderzoek ‘Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Nederland: rapport meting vve 2019’ (Inspectie van het Onderwijs, 2020a) en in de uitvoering is gestreefd naar een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid met het voorgaande onderzoek. Alle informatie over het onderzoek uit 2019 waar in dit technisch rapport naar wordt verwezen, is te vinden in het technisch rapport van 2019 (Inspectie van het Onderwijs, 2020b).