Vacature commissielid klachtadviescommissie

Let op: De reactietermijn is verstrekenPer 1 augustus 2023 ontstaat er een vacature voor een commissielid klachtadviescommissie van de Inspectie van het Onderwijs en komen we graag in contact met kandidaten die invulling willen geven aan deze positie. Als lid van de Klachtadviescommissie ben je betrokken bij de kwaliteit van het onderwijs: je geeft samen met de andere leden van de commissie onafhankelijk advies bij klachten over de inspectie. Zo draag jij bij aan goed toezicht en daarmee uiteindelijk aan goed onderwijs voor iedereen. Ben je geïnteresseerd? Lees dan snel verder.

Functieomschrijving

De commissie bestaat op dit moment uit een voorzitter en 5 leden. De commissie wordt ondersteund door 2 ambtelijk secretarissen. Benoeming geschiedt door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor de duur van ten hoogste 4 jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste 4 jaar plaatsvinden. De voorzitter en de leden zijn afzonderlijk of gezamenlijk deskundig op het gebied van onderwijs, in het bijzonder op het gebied van de vrijheid van richting en inrichting, toezicht en klachtbehandeling.

De commissie draagt met haar adviezen in belangrijke mate bij aan de verbetering van de werkwijze van de inspectie. Het gaat doorgaans om ongeveer 5 adviezen per jaar. 

Als de inspectie een klacht ontvangt, dan probeert zij eerst om er samen met klager uit te komen en de klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms lukt dat niet. Dan is het aan de inspecteur-generaal van het onderwijs om een officieel besluit op de klacht te nemen. Voordat de inspecteur-generaal dit doet, vraagt zij aan de onafhankelijke Klachtadviescommissie haar te adviseren over de klacht.

De Klachtadviescommissie is belast met de behandeling van en advisering over klachten over gedragingen van de inspectie. De commissie toetst de gedragingen van de inspectie door te onderzoeken of de inspectie behoorlijk en zorgvuldig heeft gehandeld. De procedure bij de commissie begint met een verzoek van de inspecteur-generaal om haar van advies te voorzien. Bij dit verzoek voegt zij het klaagschrift van de klager. De commissie vraagt de inspectie om een schriftelijke reactie op de klacht, waarna de commissie een hoorzitting organiseert en de klager en de betrokken inspectiemedewerkers hoort over de feiten en omstandigheden die aan de klacht ten grondslag liggen. Na de hoorzitting stelt de commissie een verslag van de hoorzitting op en maakt zij een advies voor de inspecteur-generaal. De inspecteur-generaal betrekt het advies en het verslag bij het uiteindelijke besluit op de klacht.

De belangrijkste werkzaamheden als lid van de commissie zijn:

 • Het bestuderen van de stukken met betrekking tot de klacht.
 • Het als lid samen met de andere leden van de commissie horen van klagers en inspectie.
 • Het samen met de andere leden bijdragen aan de verslaglegging van de hoorzitting.
 • Het samen met de andere leden opstellen van het advies.
 • Overleggen met de inspecteur-generaal over de verbetering van klachtafhandeling.

Profiel

 • Je bent als persoon te omschrijven als enthousiast en nieuwsgierig. Het is belangrijk dat je niet alleen integer en onpartijdig bent, maar ook gezaghebbend en deskundig. Je hebt een frisse blik op het onderwijs, bent analytisch en denkt in oplossingen. Je werkt makkelijk samen.
 • Je bent in staat en bereid om in geval van een klachtbehandeling op korte termijn en in een relatief kort tijdsbestek (doorgaans 2) dagdelen vrij te maken.
 • De afgelopen 2 jaar heb je geen deel uitgemaakt van en ben je niet werkzaam geweest onder verantwoordelijkheid van de inspectie.

Werk- en denkniveau

 • Master/doctoraal – WO.

Kennis en ervaring

 • Kennis van en leidinggevende ervaring binnen het onderwijs.
 • Ervaring en affiniteit met klachtbehandeling.
 • Gelet op de huidige samenstelling van de commissie is kennis van en leidinggevende ervaring binnen de sector primair onderwijs een pre.

De commissie hecht grote waarde aan diversiteit binnen de commissie. Verschillende leeftijden, achtergronden, culturen en inzichten vergroten en versterken de denkkracht van de commissie. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. Gelet op de huidige samenstelling van de commissie is het een pre als je een biculturele achtergrond hebt.

Vergoeding

De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en de reiskosten op grond van het Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs.

Belangstelling?

 • Heb je belangstelling om als lid van de commissie de werkwijze van de inspectie verder te helpen verbeteren? Dan zien we je reactie graag tegemoet. Stuur een mail met je sollicitatiebrief en CV naar w.a.m.vandenbroek@owinsp.nl
 • Je kunt reageren tot en met 21 mei 2023.
 • Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Iris van Cooten – secretaris KLAC, 06 - 50 15 59 96 of via de mail c.j.dicou@owinsp.nl
 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 juni 2023.