Inspectie van het Onderwijs ondertekent Direct Duidelijk Deal

Hoofd Klantcontact & Communicatie Aly Oldersma heeft de landelijke Direct Duidelijk Deal namens de Inspectie van het Onderwijs getekend. Hiermee geeft zij het startsein om werk te maken van heldere communicatie die voor iedereen te begrijpen is.

Ondertekenaars die de Direct Duidelijk Deal tekenden: vlnr Kadaster, Inspectie van het Onderwijs en Rivas Zorggroep
Beeld: ©Gebruiker Centraal
Ondertekenaars die de Direct Duidelijk Deal tekenden: van links naar rechts Kadaster, Inspectie van het Onderwijs en Rivas Zorggroep

Aly Oldersma: "Toezicht op onderwijs doet ertoe. Het is belangrijk dat mensen begrijpen wat wij vinden en doen. Daarom moeten we duidelijke taal gebruiken."

Aly Oldersma ondertekent de Direct Duidelijk Deal
Beeld: ©Gebruiker Centraal
Aly Oldersma ondertekent de Direct Duidelijk Deal

Duidelijke taal voor iedereen

Taal is als één van de basisvaardigheden heel belangrijk. We houden daar toezicht op en proberen zo onder meer leesvaardigheid te verbeteren. Dat is nodig. We zien dat kinderen minder goed lezen dan 10 jaar geleden. Dat blijkt ook uit ons peilingsonderzoek leesvaardigheid. Helaas weten we ook dat ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite hebben met lezen en schrijven.

Daarom is het belangrijk dat de overheid op een laagdrempelige manier communiceert met burgers. We voelen als inspectie de verantwoordelijkheid dat onze informatie ook door ouders/verzorgers, studenten en leerlingen te vinden en te begrijpen is.

Verbeteringen en juiste balans

Op onze website kunnen we de teksten duidelijker maken. Ons doel is om daarin te verbeteren. Daarom hebben we de Direct Duidelijk Deal ondertekend. Met de ondertekening sluiten we aan bij de landelijke campagne Direct Duidelijk voor heldere overheidscommunicatie.

We moeten zoeken naar een goede balans tussen informatie die duidelijk is voor iedereen, maar ook juridisch klopt aan de hand van wet- en regelgeving waar ons toezicht op gebaseerd is.

Wat is direct duidelijk communiceren?

Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Hierbij helpen schrijftips, een checklist, training en goede voorbeelden uit de praktijk.

Campagne

De landelijke campagne Direct Duidelijk helpt ons bij het verbeteren van de communicatie. De deal is een extra steuntje in de rug om als inspectie met nog duidelijkere communicatie aan de slag te gaan.

Het doel van de campagne is dat zoveel mogelijk organisaties de deal ondertekenen, zodat de hele overheid duidelijker gaat communiceren. Meer informatie via de website Direct Duidelijk – Gebruiker Centraal.