Ria Westendorp directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang

Ria Westendorp wordt met ingang van 1 september 2022 benoemd tot directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang bij de Inspectie van het Onderwijs.

De Directie Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang is een van de zeven directies binnen de inspectie. Ze zorgt voor het bewaken van de basiskwaliteit van het onderwijs en besturen in het primair onderwijs, het stimuleren van scholen om zich verder te verbeteren en daar te zijn waar het echt nodig is, met als doel het zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen in de sector. Ook houdt ze interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van de taken van gemeenten met betrekking tot de kinderopvang. 

De directie werkt aan integrale en sectoroverstijgende thema’s die in samenhang benaderd moeten worden, binnen en buiten de inspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om passend onderwijs, basisvaardigheden, doorlopende leerlijnen en kansengelijkheid. 

Alida Oppers inspecteur-generaal van het Onderwijs: ‘Met de benoeming van Ria versterkt de inspectie haar managementteam met een krachtige dynamische directeur op een moment dat er veel nieuwe opgaven liggen voor de Inspectie.
Haar brede ervaring in het toezicht, uitvoering en het beleid komt hierbij prima van pas.
Met haar enthousiasme en mensgerichtheid zal zij dit zeker tot een collectieve opgave maken zowel binnen als buiten de inspectie.
Haar warme hart voor het onderwijs en haar wens om bij te dragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen zullen daarbij zeker helpen.’  

Ria Westendorp: ’Ik heb de onderwijsinspectie leren kennen als een betrokken en professionele organisatie. “Effectief toezicht voor beter onderwijs” is wat de mensen drijft. Ik hoop als directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang verder richting en sturing te kunnen geven aan de uitdagingen waar we als inspectie voor staan.’

Mr. Ir. M.C. Westendorp is sinds december 2021 waarnemend directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor was zij directeur Primair Onderwijs bij het kerndepartement van OCW. Hiervoor heeft zij als Hoofd Toezicht en Ontwikkeling van de NVWA gewerkt en als plaatsvervangend directeur Internationaal Ondernemen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ria studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, richting levensmiddelentechnologie. 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.