Toezicht tijdens de coronapandemie (update 16 maart 2022)

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 23 maart 2022 komen de meeste landelijke coronamaatregelen te vervallen.

Inspectie houdt rekening met omstandigheden

De inspectie doet waar zij dat nodig vindt onderzoek op locatie. Daarbij blijft de inspectie rekening houden met specifieke situaties bij scholen en onderwijsinstellingen. Waar dat passend is maakt de inspecteur gebruik van digitale middelen.

Meldpunt schoolsluiting

Scholen en instellingen die vanwege besmettingen sluiten en ook scholen/instellingen die na sluiting weer opengaan, worden nog steeds opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus. Melden is belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs.

Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school of vestiging en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine gaat. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo.

Beeld: ©Rijksoverheid