Toezicht tijdens de coronapandemie (update 6 januari 2022)

Er is een update gepubliceerd op 19 januari 2022.

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 10 januari 2022 zijn de scholen in het funderend onderwijs weer open. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs wordt er van maandag 10 januari tot zaterdag 15 januari afstandsonderwijs gegeven en vinden er – met enkele uitzonderingen – geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats.

Onderzoek op locatie

In het funderend onderwijs kan de inspectie vanaf 10 januari weer onderzoek op locatie doen, als zij risico’s ziet. Voor andere onderzoeken probeert de inspectie zo veel mogelijk gebruik te maken van digitale middelen. Als dit laatste niet passend is, kan in overleg met het bestuur en/of de school bezoek aan de onderwijslocatie plaatsvinden. Bij onderzoek op locatie volgt de inspectie uiteraard alle geldende maatregelen rond het coronavirus op.

Zolang er in het mbo en het hoger onderwijs hoofdzakelijk afstandsonderwijs plaatsvindt, doet de inspectie daar in principe geen onderzoek op locatie. Wat digitaal kan, doet de inspectie digitaal.

Meldpunt schoolsluiting

Scholen en instellingen die vanwege besmetting sluiten en ook scholen/instellingen die na sluiting weer opengaan, worden dringend opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus. Melden is belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs.

Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school of vestiging en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine gaat. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo. Zolang er in het mbo hoofdzakelijk afstandsonderwijs plaatsvindt, hoeven mbo-instellingen geen melding van sluiting te doen.

Leerling krijgt uitleg van leraar in coronatijd
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs