Onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs start een themaonderzoek naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Aanleiding zijn verschillende casussen en signalen over een onveilig leer- en werkklimaat bij opleidingen in met name de kunst- en modesector. Tijdens het onderzoek wordt in kaart gebracht wat er speelt en in hoeverre er sprake is van een structureel probleem.

Ook in het hoger onderwijs moeten studenten in een veilige werk- en leeromgeving een opleiding kunnen volgen. Dat een veilige omgeving niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt uit de voorbeelden die we de afgelopen tijd voorbij zagen komen. We zien in de signalen dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat studenten tijdens het onderwijs worden afgebrand of een veel te hoge studiebelasting of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ervaren. Maar ook bang zijn om misstanden te melden, omdat de studies en werkomgeving klein zijn. Waar iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt.

Onderzoek start bij kunst- en mode-opleidingen

Het onderzoek wordt momenteel opgestart. We richten ons in het onderzoek in eerste instantie op de kunst- en mode-opleidingen. Later bekijken we of er aanleiding is om het onderzoek naar sociale veiligheid breder trekken naar opleidingen in andere sectoren binnen het hoger onderwijs. Ondertussen zetten we sociale veiligheid hoog op de agenda tijdens onze reguliere gesprekken met besturen in het hoger onderwijs.

Lege hoorcollegezaal
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap