Directeur Toezicht vo Hariët Pinkster naar DJI (update)

Directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs Hariët Pinkster gaat de Inspectie van het Onderwijs verlaten. Sinds 2015 was zij directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs. Vanaf 1 mei wordt zij algemeen directeur Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locaties De Hunnerberg (Nijmegen), De Hartelborgt (Spijkenisse) en Den Hey-Acker (Breda). Vanuit een heel andere rol zal zij zich dus met jongeren bezig gaan houden, onder meer door hen passende zorg, behandeling en onderwijs te helpen bieden en door hen voor te bereiden op een terugkeer in maatschappij. Wij wensen Hariët Pinkster ook bij Dienst Justitiële Inrichtingen veel succes en werkplezier.

De  taken van Directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs worden vanaf half april voorlopig waargenomen door Annelies Opstraat. Zij combineert dit met haar functie van directeur Rekenschap en Juridische Zaken bij de Inspectie van het Onderwijs.

©Inspectie van het Onderwijs