15 januari Themamiddag Governance in het mbo

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Van der Valk Hotel

Winthontlaan 4 - 6 

3526KV Utrecht

In vervolg op het rapport Governance in het mbo organiseert de inspectie van het onderwijs op 15 januari van 13:00 tot 17:00 uur een themamiddag voor raden van toezicht en colleges van bestuur van bekostigde instellingen.

Tijdens deze themamiddag staan we allereerst stil bij de verhouding tussen intern en extern toezicht. Wat hebben raden van toezicht en colleges van bestuur van elkaar nodig, wat zijn over en weer de verwachtingen? Hoe organiseren zij de controle en waarborgen in het stelsel zo effectief mogelijk? En wat betekent het voor het externe toezicht dat het bevoegd gezag straks wettelijk wordt gedefinieerd als college van bestuur en raad van toezicht samen? Daarnaast hopen we u te inspireren met een keuze uit enkele korte masterclasses. De details over het programma volgen komende maand.

Opgeven voor deze themabijeenkomst kan tot 6 januari 2020 op het e-mailadres mbo_themabijeenkomsten@owinsp.nl, onder vermelding van themamiddag Governance en uw naam, instelling en functie. In verband met het aantal beschikbare plaatsen kunt u maximaal één lid van het College van bestuur en één lid van de Raad van toezicht aanmelden. Wanneer u met meer collega’s wil komen, horen wij dat graag van u. We berichten u kort na de sluitingsdatum van de aanmelding of dit mogelijk is.