Lijst Excellente scholen 2013

In dit bestand vindt u de namen en vestigingsplaatsen van Excellente scholen in 2013. Dit zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel.