Toelichting open data oordelen 1 april 2019

Uitgebreide toelichting op de databestanden met de oordelen met peildatum 1 april 2019.