Mr. Alida Oppers

Mr. Alida Oppers

Functie
Inspecteur-generaal van het Onderwijs

Mr. Alida Oppers is per 1 september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar benoeming. 

Sinds 2014 was Alida Oppers directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was ze onder meer directeur-generaal Natuur en Regio en directeur van de directie Voedsel, Dier en Consument bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder bekleedde zij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Alida Oppers studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Vragen aan Alida Oppers

Wilt u specifieke vragen of opmerkingen onder de aandacht brengen van inspecteur-generaal Alida Oppers? Dan kunt u een brief sturen aan:

Inspectie van het Onderwijs 
T.a.v. De inspecteur-generaal van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht

Of neem contact met ons op via het contactformulier.