Wat is vve?

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

  • Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op kinderdagverblijven;
  • Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

Verschil tussen vve-toezicht en toezicht kinderopvang

Vve-inspecteurs houden toezicht op de kwaliteit van voor- en vroegscholen en het ondersteunende beleid daarvoor in de gemeente. Inspecteurs van het team Kinderopvang zien er op toe dat de gemeente haar taken uitvoert met betrekking tot het toezicht van de GGD op  kinderdagverblijven.