Wat is vve?

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

  • Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op kinderdagverblijven;
  • Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

Verschil tussen vve-toezicht en gemeentelijk toezicht

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Inspecteurs van de afdeling Primair Onderwijs houden toezicht op de kwaliteit van voor- en vroegscholen. Inspecteurs van de afdeling Gemeentelijk Toezicht zien er op toe dat de gemeente haar taken uitvoert met betrekking tot het ondersteunende beleid voor voor- en vroegscholen en het toezicht van de GGD op kinderopvangvoorzieningen die voorschoolse educatie aanbieden.