Eindmonitor kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie G37 2015/2016

Deze eindmonitor maakt de balans op van vijf jaar ontwikkeling in het vve-beleid en uitvoering in de 37 grote vve-gemeenten (G37). Wie deze eindmonitor vergelijkt met eerdere rapportages, ziet een sterke ontwikkeling in kwaliteit. Dat is een groot compliment waard aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, houders, bestuurders en gemeenten. De bevindingen van het onderzoek vindt u in dit rapport.