Bevoegd lesgeven in het primair onderwijs

In het onderstaande schema is aangegeven wie er volgens de wet bevoegd is om les te geven. Om als leraar in het basisonderwijs te mogen werken, is een afgeronde hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) nodig. De pabo-opleiding kan gecombineerd worden met een universitaire opleiding onderwijskunde of pedagogiek. Verder is het mogelijk om aan de universiteit de wetenschappelijke opleiding tot leraar in het basisonderwijs te volgen. Wettelijk gezien mogen leraren zonder bevoegdheid niet zelfstandig voor de klas staan. Voor diverse on(der)bevoegde groepen geldt dat zij onder bepaalde omstandigheden op geoorloofde wijze kunnen worden ingezet voor de klas.

Tijdelijke oplossingen bij overmacht

De inspectie zal niet altijd direct ingrijpen wanneer er tijdelijk een on(der)bevoegde voor de klas staat. Door het lerarentekort is de rek is er op veel scholen namelijk uit en dit levert problemen op als er onverwachts leraren uitvallen. Schoolleiders en besturen zijn dagelijks op zoek naar oplossingen. Dat leidt steeds vaker tot vragen aan de inspectie over welke oplossingen zijn toegestaan. Om antwoord te geven op veel gestelde vragen en om handvatten te bieden, hebben OCW en de inspectie een handreiking opgesteld. Daarin staat onder andere wanneer de inzet van on(der)bevoegden mogelijk is en hoe de inspectie daarmee omgaat. De inspectie zal scholen niet aan het onmogelijke houden. Als schoolleider of bestuurder moet u wel kunnen laten zien welke stappen u heeft gezet om tot uw keuzes te komen. Daarnaast wordt van u gevraagd om te blijven zoeken naar structurele oplossingen.

Geoorloofde inzet on(der)bevoegden onder bepaalde omstandigheden