Over administratie en verantwoording in het primair onderwijs

Welke regels zijn er rond administratie en verantwoording? En hoeveel ruimte hebben scholen en leraren? De brochure ‘Ruimte in Regels’ geeft een overzicht van de belangrijkste regels voor het primair onderwijs, en antwoorden op veelgehoorde vragen.

Een zekere administratie zal altijd nodig zijn, bijvoorbeeld om zicht te kunnen houden op de ontwikkeling van de leerlingen. Maar onder leraren blijken veel vragen te leven over wat wetten en regels nu daadwerkelijk voorschrijven. Zulke onduidelijkheid dat kan leiden tot onnodige regeldruk en overbodig werk. De brochure ‘Ruimte in Regels’  maakt helder over welke zaken scholen zich op basis van de onderwijswetten moeten kunnen verantwoorden.

Vragen en antwoorden

Daarnaast bevat de brochure veelgehoorde vragen en antwoorden rond dit onderwerp. Zoals: Zijn groepsplannen verplicht? Zijn er voorschriften voor hoe ik de dagplanning vastleg? Zijn wij als school verplicht om een minimaal aantal uren per week aan een vak te besteden en dit bij te houden?

De brochure is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs.