Onderzoek naar professionaliseringsactiviteiten

De kwaliteit van onderwijsprofessionals (docenten) speelt een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom belangrijk dat docenten zich professioneel kunnen blijven ontwikkelen.

Op dit moment is er geen duidelijk landelijk beeld van de (basis)kwalificaties die docenten hebben en de onderwijskundige professionaliseringsactiviteiten die zij ondernemen. Daarom doet de Inspectie van het Onderwijs hier onderzoek naar, door middel van:

  • een vragenlijst onder alle docenten in het bekostigd hoger onderwijs;
  • agendering in de bestuursgesprekken die de inspectie voert met directie en bestuur van bekostigde en niet-bekostigde ho-instellingen; 
  • analyses van de verslagen van werkzaamheden van niet-bekostigde instellingen waar dit jaar docentprofessionalisering een landelijk thema is. 


De vragenlijst is eind mei via de CvB’s en directies van de bekostigde ho-instellingen uitgezet. Het hoofdonderwerp van de vragenlijst is professionaliseringsactiviteiten. Welke cursussen, trajecten, leergangen en andere professionaliseringsactiviteiten hebben docenten gevolgd om onderwijs te geven in het hoger onderwijs?

Daarnaast gaan we in de vragenlijst dieper in op stimulerende en belemmerende factoren voor deelname aan professionaliseringsactiviteiten en behoefte aan activiteiten in een veranderende onderwijsomgeving. Denk daarbij aan instructie geven in een vreemde taal, de docent als coach, doceren aan groeiende aantallen studenten, de docent als stagebegeleider, de docent in een digitale omgeving.

In De Staat van het Onderwijs 2024 publiceren we over de professionalisering van docenten in het hoger onderwijs.