Internationalisering

De inspectie besteedt op verschillende manieren aandacht aan het thema internationalisering. Het gaat over onderwerpen als onderwijstaal, de invloed van internationalisering op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, het studiesucces van internationale studenten of de financiële gevolgen van internationalisering voor bekostigde hoger onderwijsinstellingen.

Momenteel is de inspectie in afwachting van de aangekondigde wijziging van de Wet hoger onderwijs en wetenschap (WHW) ten aanzien van onderwijstaal en toegankelijkheid en beraadt de inspectie zich op onderwerpen voor toekomstig onderzoek op dit gebied.