Directeur Toezicht hoger onderwijs Erik Martijnse naar toezicht Cariben

Directeur Toezicht hoger onderwijs Erik Martijnse vervult vanaf 1 maart binnen de Inspectie van het Onderwijs een andere directeursfunctie. In zijn nieuwe rol geeft hij leiding aan de doorlichting van het onderwijs op de Cariben, op verzoek van de ministers van de overzeese landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en van de minister van OCW. Erik Martijnse was sinds 2009 directeur Toezicht hoger onderwijs. Esther Deursen, directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs, zal voorlopig haar huidige functie combineren met het directeurschap voor het hoger onderwijs.

Erik Martijnse