Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 april 2019. De lijst wordt in mei 2019 geactualiseerd.

Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Datum vaststelling rapport

Stichting Primenius

SBO "Toermalijn" Emmen

23-01-18

Scholen voor speciaal basisonderwijs die bij herstelonderzoek hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 april 2019. Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.

Bestuur

Naam school

Plaats

Datum onderzoek

Stichting Openbaar Basisonderwijs
Hoogezand-Sappemeer
s.s.b.o. De Zwaaikom Hoogezand 05-02-19

Hoort bij