Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2021. De lijst wordt in februari 2021 geactualiseerd.

Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Datum vaststelling rapport

Stichting Librijn openbaar onderwijs SBO De Elsenburg Rijswijk 15-07-19
Stg. Regionaal Openbaar Basisonderw. Surplus SBO De Tender Schagen 13-12-19