Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 juli 2019. De lijst wordt in september 2019 geactualiseerd.

Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Datum vaststelling rapport

Stichting Primenius

SBO "Toermalijn" Emmen

23-01-18

Hoort bij