Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 juli 2020. De lijst wordt in september 2020 geactualiseerd.

Zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Datum vaststelling rapport

Stichting Librijn openbaar onderwijs SBO De Elsenburg Rijswijk 15-07-19
Stichting SchOOL SBO de Watergeus Lelystad 26-06-19
Stichting Promes SBO Reestoeverschool Meppel 30-10-19
Stg. Regionaal Openbaar Basisonderw. Surplus SBO De Tender Schagen 13-12-19