Wat is de invloed van het toezicht op de administratieve lasten?

Sommige partijen zijn bezorgd over een mogelijke vergroting van de administratieve lasten, met name vanwege de bestuursgerichte insteek van het nieuwe toezicht. 
We beperken de administratieve lasten door (vrijwel) geen stukken op te vragen in de nieuwe werkwijze, maar uit te gaan van openbare verantwoordingsinformatie.