Krijgen intersectorale besturen een of twee rapporten naar aanleiding van het inspectieonderzoek?

Bij een onderzoek bij een intersectoraal bestuur wordt één rapport gemaakt. Bij een bestuur dat zowel vo als mbo aanbiedt omvat het rapport van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen dus zowel de resultaten op bestuursniveau, als de resultaten over de onderzochte vo-scholen en mbo-opleidingen.