Kan ik het rapport van het laatste inspectiebezoek lezen?

Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. Op zijn vroegst wordt het rapport twaalf weken (exclusief schoolvakanties) na het inspectiebezoek op deze website geplaatst. Het is dan te vinden via Toezichtresultatensite.