Beoordelen inspecteurs op dezelfde manier? Hoe wordt dat gewaarborgd?

Dit waarborgen we op de volgende wijze:
•    inspecteurs bespreken onderling hun oordeelsvorming; 
•    We werken in teams;
•    We doen regelmatig betrouwbaarheidsonderzoek; 
•    We borgen de professionaliteit van onze inspecteurs.