Voortgangsrapportage vernieuwd toezicht 2017/2018

De inspectie is op 1 augustus 2017 na een intensieve ronde met pilots gestart met het vernieuwde toezicht. In het vernieuwde toezicht start het onderzoek bij het bestuur en onderzoekt de inspectie een aantal scholen om te kunnen beoordelen of de kwaliteitszorg van het bestuur functioneert. Daarnaast onderzoekt de inspectie scholen bij risico's of ernstige signalen en blijft de inspectie elke vier jaar alle scholen in het funderend onderwijs bezoeken.

Deze eerste voortgangsrapportage laat zien dat de inspectie met het vernieuwde toezicht op de goede weg is. De onderzoeken worden door besturen en scholen hoog gewaardeerd. Wel zien we dat enkele bestuurders en schoolleiders principiële bezwaren hebben tegen de waardering goed en de wijze waarop de inspectie een onderscheid maakt tussen de deugdelijkheidseisen en de eigen aspecten van kwaliteit. Tegelijkertijd heeft de meerderheid daar geen bezwaren tegen. Verder zien we dat circa een vijfde van de besturen en scholen hun Kwaliteitszorg niet op orde heeft en dit moet verbeteren.

Volgend jaar juni rapporteert de inspectie voor de tweede keer over het vernieuwde toezicht.