Wat gebeurt er bij COVOG?

Het COVOG controleert of er strafbare feiten gepleegd zijn. Daarvoor kijkt de organisatie onder meer naar (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de aanvrager niet in aanraking is geweest met justitie, neemt het COVOG binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Zijn er wel strafbare feiten gepleegd? Dan beoordeelt het COVOG binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of dit relevant is voor de functie waarvoor de verklaring is aangevraagd. Voor het onderwijs wordt gewoonlijk onder andere gekeken naar:

  • Zeden
  • Geweld, mishandeling
  • Bedreiging, stalking
  • Vermogensdelicten
  • Drugs

Voor zeden wordt altijd 20 jaar teruggekeken, voor de overige punten normaal gesproken 4 jaar.