Waarom is het zo belangrijk dat een bestuur controleert of medewerkers een VOG hebben?

Medewerkers in het onderwijs hebben nauwe contacten met leerlingen, regelmatig ook in een één-op-één relatie. Door te laten beoordelen of een medewerker in het verleden geen laakbaar gedrag heeft vertoond, verkleint het bestuur risico's op misstanden.