Waar staan de wettelijke bepalingen over de verplichte VOG’s in het onderwijs?

  • Wet op het Primair Onderwijs: Artikel 3, 3a, 32 en 45
  • Wet op de Expertisecentra: Artikel 3, 3a, 32
  • Wet op het Voortgezet Onderwijs: Artikel 7.3
  • Wet Educatie en Beroepsonderwijs: Artikel 4.2.1 en 4.2.2