Kan een VOG meermaals gebruikt worden?

Ja, dat kan in sommige gevallen. Een VOG wordt voor een specifieke functie bij een specifieke werkgever aangevraagd. De originele VOG moet aan de werkgever overgelegd worden. Bij invalkrachten kan de werkgever een kopie van de VOG maken voor zijn archief (zie hierboven). De werknemer kan de originele VOG dan voor een volgende invalfunctie gebruiken, als de VOG niet ouder dan zes maanden is (bij overblijfmedewerkers 2 maanden).

Als de werknemer een VOG overlegt die aangevraagd is voor een andere werkgever (de naam hiervan staat op de VOG vermeld), dient de werkgever bij de op de VOG vermelde oorspronkelijke werkgever referenties op te vragen om zich er van te vergewissen dat deze VOG destijds inderdaad voor een onderwijsfunctie aangevraagd is.