Hoe werkt een aanvraag?

Een VOG kan digitaal of via de gemeente aangevraagd worden. Als de aanvraag bij de gemeente ingediend wordt, moet een geldig identiteitsbewijs getoond worden en de leges betaald worden (momenteel € 41,35). De afdeling Burger- en Publiekszaken stuurt de aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis. Dit orgaan beslist namens de minister van Justitie en Veiligheid of de VOG wordt afgegeven.

Digitale aanvraag van een VOG is alleen mogelijk als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Het tarief van de elektronische VOG-aanvraag is €33,85 (€7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente). De aanvraag wordt door Dienst Justis behandeld.