Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2018

In de berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de berekening achter de prestatieanalyse speciaal onderwijs 2018 uiteengezet. De prestatieanalyse speciaal onderwijs 2018 is gebaseerd op data die de inspectie heeft verzameld met behulp van de vragenlijst uit het najaar van 2018. De data worden gebruikt voor het bepalen van het risico per onderwijskundige eenheid (OKE). De berekening zoals in dit document weergegeven, is uitsluitend van toepassing op de prestatieanalyse 2018 (schooljaar 2017/2018). Om de gegevens over de jaren vergelijkbaar te houden is er in de vragenlijst niets gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.