Rekenhulp signaleringswaarde

De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde een rekenmethode om te bepalen wat een redelijk (publiek) eigen vermogen is om aan te houden. Daarmee ontstaat voor elke onderwijsinstelling een eigen ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’. U kunt deze signaleringswaarde hier zelf berekenen voor uw onderwijsinstelling.

Doel: onderwijsgeld naar onderwijs

De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen vermogen, dus exclusief privaat vermogen. Meer over de achtergrond en de berekeningswijze van de signaleringswaarde vindt u op de webpagina Toezicht op publiek eigen vermogen.

Rekenhulp signaleringswaarde

Met de rekenhulp berekent u zelf de signaleringswaarde voor uw onderwijsinstelling. U kunt daarvoor het best uw meest recente jaarverslag gebruiken.

Ziet u in het jaarverslag dat er bij uw onderwijsinstelling sprake is van een zogeheten geconsolideerde jaarrekening? Let dan op dat u de financiële gegevens invult op het niveau van het bevoegd gezag c.q. de rechtspersoon die de onderwijsinstelling in stand houdt. Dus de enkelvoudige gegevens en geen geconsolideerde gegevens.

De rekenhulp is niet alleen bedoeld voor besturen, maar bijvoorbeeld ook voor medezeggenschapsraden en intern toezichthoudende organen. Op basis van de uitkomsten van de rekenhulp kunnen zij met elkaar het gesprek voeren over de reserves.

Rekenhulp signaleringswaarde 1.1.1